ایرانشناسی

از ما

امیرعطا جولایی: بدان زمانه ندیدی که این‌چنینان بود – یادنامه‌ی دکتر محمود زندمقدم

خویشکاری او از روزی که گذارش برای گزارشی افتاد به بلوچستان، شد دالان‌داری فرهنگ ایرانی. عزم نوشتار که می‌کرد، جهان چنانش تنگ می‌شد که نمی‌توانست ننویسد؛ گو با دست لرزان و حافظه‌ی گریزپا.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

هاشم رضی، ایرانشناس نام‌آشنا درگذشت

علی دهباشی، مدیر مجله فرهنگی بخارا از درگذشت هاشم رضی، ایرانشناس نام‌آشنا خبر داد. حکمت خسروانی، اوستا،گاهشماری جشن‌های ایران باستان، آیین زروانی دین و فرهنگ ایرانی در عهد اوستایی از آثار اوست که در سال‌های اخیر مجوز چاپ دوباره دریافت نکرده است.

ادامه مطلب »