اوکراین

رویدادهای فرهنگی و هنری

هنجار نیکی: نامه‌ی سرگشاده‌ی گوزل یاخینا، نویسنده‌ی تاتار-روس

زمان حقیقت ِ ساده فرا رسیده است، به تکرار مدام ِ “نه به جنگ”، “صلح برای جهان!”، “زندگی انسانی ارزش‌مندترین مائده است”. تا رخت بربستن این تاریکی تکرار خواهیم کرد. بر این هنجار ِ نیکی پافشاری خواهیم کرد تا نگذاریم با ابتذال ِ شر رو به رو شویم.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

اعلام همبستگی انجمن جهانی قلم با مردم اوکراین

انجمن جهانی قلم در نامه‌ای با امضای بیش از هزار نویسنده از سراسر جهان ضمن اعلام همبستگی با نویسندگان، هنرمندان و مردم اوکراین، تهاجم نظامی روسیه به این کشور را محکوم کرد و خواهان پایان دادن به خونریزی‌ها شد.

ادامه مطلب »