اعدام

بانگ - نوا

سارا بریار: قسم

محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در سحرگاه ۱۷ دی اعدام شدند. شاعر اعدام این دو معترض را در ارتباط با سایر قتل‌های حکومتی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

گروهی از اعضای کانون نویسندگان همراه با جمع پرشمار فعالان مدنی: احکام ارتجاعی اعدام بی‌چون و چرا لغو شود

«مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای “الغای اعدام” می‌توانیم “زندگی” را محقق کنیم. زندگی‌ای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و‌ علیه ارتجاع، کشتار و عادی‌سازی از حربه‌ی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است.»

ادامه مطلب »