احمد بارکی زاده

بانگ - نوا

مادر سیاوش به روایت احمد بارکی‌زاده

مادر سیاوش، زنی‌ست بی‌نام و نشان با پدری میگسار که از خانه گریخته و به دشت و صحرا پناه برده که از بخت بد به طوس و گیو برمی‌خورد و آن‌ها هم چنان فریفته زیبایی کمال مطلوب او می‌شوند که در سودای تصاحب او به جان هم می‌افتند.

ادامه مطلب »
بانگ - نوا

«مزدک» به روایت احمد بارکی‌زاده

 مزدک بامدادان اصلاح‌گر اجتماعی در زمان شاهنشاهی ساسانی و در دوران پادشاهی قباد یکم بود. احمد بارکی‌زاده در مجموعه چهره‌نگاری‌هایش از شخصیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران درباره او توضیح می‌دهد:

ادامه مطلب »
بانگ - نوا

احمد بارکی‌زاده: طراحی «فرانک»

فرانک زنی است تاثیرگذار در دگرگونی‌های اجتماعی عصر خود، زیرا علاوه بر حفظ جان فرزند، مسئولیت سنگین دیگری هم دارد و آن هم پرورش و تربیت فردی است که باید جهان را از شر و بدی پاک کند.

ادامه مطلب »