تیر ۳, ۱۴۰۱

بانگ - نوا

بانگ‌نما: «پنج زن»، محمد عبدی

«پنج زن» از نقطه نظر زنان با کنکاشی در عشق و سکس نوشته شده، زندگی یک خانواده را می‌کاود؛ چهار خواهر و مادر آنها. مادر سال‌هاست که در یک آسایشگاه به سر می‌برد و نمی‌تواند اعضای بدنش را حرکت دهد و تنها بزرگ ترین دخترش، ثریا، گهگاه به سراغش می‌آید.

ادامه مطلب »
شعر

پرتو نوری‌علا: محبوبِ گمشده‌ام

سراغِ محبوب گمشده‌ام را از بادهای سرگردان گرفتم؛ زمزمه کردند: “آوازهای بند”ش را، در زاریِ نی‌زارها، سلول‌های تاریک وُ نمور را دیدم و ردِّ تازیانه‌ها را در شرمِ آبگینه‌های زلال.

ادامه مطلب »