مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

شب هول: کابل سقوط کرد

سهیل سنجر مدیر مسئول هشت صبح: «بی جهت به آمریکا دل بسته بودیم. در شوک هستیم. فقط امید داریم یک فاجعه انسانی رخ ندهد. مسئولیت با غنی است که افغانستان بدون مقاومت به دست طالبان افتاد.»

ادامه مطلب »