خرداد ۷, ۱۴۰۳

رویدادهای فرهنگی و هنری

احمد خلفانی: وقتی از بکتاش آبتین صحبت می‌کنیم، از چه صحبت می‌کنیم؟

وقتی از بکتاش آبتین صحبت می‌کنیم، از چه صحبت می‌کنیم؟ از شعری که کشته می‌شود. از حکومتی که شعر و ادبیات و هنر ـ و شاعر و نویسنده و هنرمند را ـ می‌کشد، رؤیاها را، آرزوها را، احساس و زندگی و عشق را، و بنابراین، زندگی را به زنجیر می‌کشد.

ادامه مطلب »