اسفند ۴, ۱۴۰۱

رویدادهای فرهنگی و هنری

شب همبستگی با جنبش اعتراضی مردم ایران و اجرای نمایشی از گروه تئاتر دریچه

شنبه ۲۵ فوریه/ ۶ اسفند با حضور شهردار فرانکفورت و شماری از فعالان فرهنگی ایرانی و آلمانی در تئاتر گالوس در فرانکفورت آلمان شب همبستگی با جنبش اعتراضی مردم ایران برگزار می‌شود. نمایشی هم به کارگردانی نیلوفر بیضایی روی صحنه به اجرا در می‌آید.

ادامه مطلب »