اردیبهشت ۵, ۱۴۰۱

شعر

علی رضا فریدون گودرزی:کُشتاورز

اشتباه بزرگی بود خیره شدن به اندامش،کسی که می‌کشد نباید بگریزد، با شوق بی اندازه‌ای باید بایستد بر دو پا که فرار نیست، آلت قتاله را با وسواس زیاد پالوده کند، آلوده، در دهان خودش آرام بگیرد، زبانزد بشود…

ادامه مطلب »