کورنلیا زتچه

رویدادهای فرهنگی و هنری

انجمن قلم آلمان خواستار پایان دادن به سرکوب‌ معترضان شد

 انجمن قلم آلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به سرکوب اعتراضات توسط حاکمیت، آزادی همه معترضان و همچنین حکم تبرئه برای آتفه چهارمحالیان، شاعر و کنشگر مدنی شد.

ادامه مطلب »