کتابفرووشی گوته – حافظ

رویدادهای فرهنگی و هنری

«آنچه من با قلم نور نوشتم»: خاطرات منوچهر دقتی، عکاس – خبرنگار ایرانی  

انتشارات پیام (کتابفروشی گوته – حافظ) در شهر بن آلمان کتاب تازه‌ای منتشر کرده است. این کتاب «آنچه من با قلم نور نوشتم» نام دارد و زندگی‌نامه خودنوشت منوچهر دقتی، عکاس – خبرنگار ایرانی است.

ادامه مطلب »