کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رویدادهای فرهنگی و هنری

تلاش دولت سیزدهم برای از بین بردن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وزارت ارشاد اسلامی می‌خواهد به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها کتابخانه‌‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور ادغام کند. این امر به معنای یک فاجعه فرهنگی است. فرج سرکوهی کیفیت فاجعه را توضیح می‌دهد.

ادامه مطلب »