کاظم سادات اشکوری

رویدادهای فرهنگی و هنری

کاظم سادات اشکوری: ۴۱ سال است از حقوق مادی و بیمه محروم شده‌ام، در هشتاد و سه‌سالگی نمی‌توانم بروم کارگری

کاظم سادات اشکوری: توقعی از کسی و آقایان وزارت ارشاد ندارم زیرا اگر قرار بود کاری کنند، در این ۴۱ سال می‌کردند. توقعی ندارم.

ادامه مطلب »