کارتون

بانگ - نوا

کلاوس پیتر: برای آزادی بیان

جهش در هنر کاریکاتور را می‌توان به ساده‌ترین سخن در گسستن از عوالم کاسبکارانه «فکاهه و هزل» و پیوستن به جهان و زیرجهان درون‌کاو طنز خلاصه کرد. در آثار کلاوس پیتر چنین طنز درون‌کاوانه‌ای را می‌توان به خوبی سراغ گرفت. چند اثر از او را در بانگ، با اجازه کتبی هنرمند:

ادامه مطلب »