پرویز ثابتی

رویدادهای فرهنگی و هنری

پاسخ ارسلان براهنی به ادعاهای پرویز ثابتی: مجنون کسی است که شاعر ایرانه خانم را تجزیه طلبِ بنامد

سهمی که براهنی در افشای شکنجه‌های ساواک داشت بی‌نظیر است و سهمی که ساواک در رادیکالیزه کردن او داشت، انکارناپذیر.
متن ارسلان براهنی را می‌خوانید:

ادامه مطلب »