پاورقی نویسی در ایران

رویدادهای فرهنگی و هنری

صدرالدین الهی، از بنیانگذاران روزنامه‌نگاری مدرن ایران و نویسنده پاورقی‌های جنجالی «برزو» و «رانده» درگذشت

صدرالدین الهی، روزنامه‌نگار و از استادان روزنامه‌نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در سال‌های قبل از انقلاب در ۸۷ سالگی در آمریکا درگذشت. او از سال‌های دهه ۱۳۳۰ روزنامه‌نگاری را از کیهان آغاز کرد و از بنیانگذاران مجله کیهان ورزشی بود. پاورقی‌های «برزو» و «رانده» به قلم او خوانندگان پرشماری یافت.

ادامه مطلب »