ورجه وورجه

بانگ - نوا

ورجه وورجه

ورجه وورجه یا ورجه ورجه کردن در معنای جست و خیز کردن، بالا و پایین پریدن از کجا آمده است؟ سیامک رستمی توضیح می‌دهد.

ادامه مطلب »