وحید ضرابی نسب

رویدادهای فرهنگی و هنری

«زینت» نوشته وحید ضرابی‌نسب در نشر آسمانا- مرضیه ستوده: روایتی چشمگیر و ماهرانه از رنج زنانه/ مهرک کمالی: پلی کم‌نظیر میان داستان و تاریخ

«زینت» یک رمان تاریخی‌ست که وقایع آن در «سال‌های مه‌آلود و غبار گرفته انتهای قاجار و ابتدای پهلوی» اتفاق می‌افتد با این هدف که تصویری از زن در ابتدای دو سده‌ی تاریخ معاصر ایران را ترسیم ‌کند.

ادامه مطلب »