هاشم رضی

رویدادهای فرهنگی و هنری

هاشم رضی، ایرانشناس نام‌آشنا درگذشت

علی دهباشی، مدیر مجله فرهنگی بخارا از درگذشت هاشم رضی، ایرانشناس نام‌آشنا خبر داد. حکمت خسروانی، اوستا،گاهشماری جشن‌های ایران باستان، آیین زروانی دین و فرهنگ ایرانی در عهد اوستایی از آثار اوست که در سال‌های اخیر مجوز چاپ دوباره دریافت نکرده است.

ادامه مطلب »