نوید افقه

رویدادهای فرهنگی و هنری

کاین هنوز از نتایج سحر است: دو روز بعد از رأی شورای حقوق بشر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب آزادی حسین رونقی و نوید افققه با قرار وثیقه، آزادی وریا غفوری در ابهام

نوید افقه، موسیقیدان و نوازنده برجسته تنبک و حسین رونقی با قید وثیقه آزاد شدند. انتظار می‌رود که وریا غفوری، یکشنبه ۶‌ آذر آزاد شود. حدود ۱۴ هزار نفر از جمله کودکان در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده‌اند.

ادامه مطلب »