نمایشگاه کتاب بدون سانسور

رویدادهای فرهنگی و هنری

جلال رستمی گوران: ناشر بودن به عنوان یک حرفه

نشر کتاب در خارج از ایران بحران‌زده است. جلال رستمی گوران، مدیر انتشارات پیام و از کتابفروشان تحسین‌شده در آلمان یادآوری می‌کند که ناشر بودن به چه معناست و از کدامین ناشر باید تجلیل کرد.

ادامه مطلب »