نشر روناک

رویدادهای فرهنگی و هنری

بعد از ۱۴ سال مجموعه تازه‌ای از رویایی منتشر شد: «در مدت درخت» در نشر روناک

آخرین مجموعه شعری که از رویایی منتشر شد، «در جستجوی آن لغت تنها» به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد. ۱۴ سال از آن تاریخ گذشته است. بنابراین قاعدتا انتشار این کتاب به تنهایی خود حادثه‌ای است – نه در زندگی اجتماعی ما بلکه در کارنامه رویایی.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

«گفت‌ونهفت»، نخستین مجموعه اشعار امیر جودکی در گفت وگو با حافظ در نشر روناک

شاید بتوان گفت مهم‌ترین درونمایه «گفت و نهفت» سوگ است در فلاتی تشنه و غارت‌شده که مرگ بر آن سایه افکنده. این تم در جای‌جای کتاب در هم‌آوایی با مطلعی از غزلیات حافظ مکرر می‌گردد.

ادامه مطلب »