نامه ای به آسمان

رویدادهای فرهنگی و هنری

دولت رئیسی نمی‌خواهد برای شفیعی‌کدکنی ارفاق قائل شود

محمد رضا شفیعی‌کدکنی مجموعه شعر تازه‌ای با عنوان «نامه‌ای به آسمان» برای دریافت مجوز انتشار به ارشاد اسلامی سپرده است. مسئولان اداره کتاب اما کتاب را به عده‌ای از شاعران مورد وثوق سپرده است که بخوانند و سانسور کنند.

ادامه مطلب »