نازنین بهرامی

رویدادهای فرهنگی و هنری

ماموران لباس شخصی نازنین بهرامی، بازیگر و از امضاکنندگان بیانیه ۸۰۰ زن را بازداشت کردند 

به گفته نزدیکان بهرامی، او حوالی ۱۱ صبح شنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۱ در حال بازگشت از محل کار خود در محدوده خیابان انقلاب بود که توسط چند لباس‌شخصی احاطه و دستگیر شد.

ادامه مطلب »