مهین میلانی

رویدادهای فرهنگی و هنری

«صدرالدین الهی دستم بگرفت و پا به پا برد» نوشته مهین میلانی در شرکت کتاب

یک شاگرد از دکتر صدرالدین الهی می‌گوید در بستر خاطراتی از بودن‌ها و شدن‌ها با استادش، با پدرش. شخصیتی که استاد مسلم روزنامه‌نگاری مدرن بود، علاوه بر دیگر کیفیت ها و استاد به معنای معلمی که دست شاگرد را می‌گرفت و هم‌چون مادری پا به پا می‌برد.

ادامه مطلب »