مسیح علی نژاد

رویدادهای فرهنگی و هنری

حکم زندان نوید میهن‌دوست، کارگردان سینما اجرا شد

اتهام میهن‌دوست اقدام علی امنیت کشور عنوان شده اما در واقع او به خاطر ارتباط با برادر مسیح علی‌نژاد زندانی شده است. پیش از اجرای حکم فرشته نزاکتی از طرف رادیو زمانه با این کارگردان سینما گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگو را می‌شنوید.

ادامه مطلب »