محمد رضا باطنی

رویدادهای فرهنگی و هنری

زبان‌شناس شورشی: محمدرضا باطنی درگذشت

. او که در دوازده‌سالگی به سبب فقر از تحصیل محروم مانده بود و با این‌حال موفق شده بود تحصیلات عالی دانشگاهی را به پایان برساند با زبان کوچه و بازار به همان اندازه آشنا بود که با زبان رسمی.

ادامه مطلب »