محسن نکومنش

رویدادهای فرهنگی و هنری

باران منتشر کرد: رمان «استر» نوشته محسن نکومنش- فریبا چلبی یانی: داستان سفر، مقوله‌ی جبر و اختیار در بستر تاریخ

«استر» تازه‌ترین رمان محسن نکومنش درباره مهاجرت و موقعیت‌ و مشکلات اقلیت‌های دینی و مذهبی است. فریبا چلبی‌یانی این اثر را خوانده و آن را معرفی می‌کند.

ادامه مطلب »