لیلا سامی

شعر

لیلا سامی: آنگاه

آنگاه، یله چون گیسو، روانِ باد می‌شوی، فاخته‌ای، بوسه بوسه برتنِ آسمان. آغوش بگشا! که جراحت دهان بسیار گریسته است به خون.

ادامه مطلب »