عبدی کلانتری

رویدادهای فرهنگی و هنری

عبدی کلانتری: فصل دوم مک‌کارتیسم

اتهام ضدیت با آمریکا اکنون جایش را به «اسرائیل‌ستیزی» و «یهودی‌ستیزی» داده است. هفته‌ی پیش، سه رئیس مقتدر از سه دانشگاه برای بازخواست به کنگره فراخوانده شدند تا در یک بازجوییِ طاقت‌فرسای چهار ساعته در برابر حمله‌ها و اتهامات از خود دفاع کنند.

ادامه مطلب »