عباس معروفی

رویدادهای فرهنگی و هنری

عباس معروفی دور از وطن، در تبعید درگذشت

در سمفونی مردگان، شاعرانگی انسان ایرانی به سودجویی و رانت‌خواری و طمع او می‌بازد. این اثر از این نظر بیانگر سوداگری در سال‌های بعد از انقلاب و مهم‌ترین اثر یکی از شناخته شده‌ترین نویسندگان تبعیدی ایران است.

ادامه مطلب »