صمد بهرنگی

رویدادهای فرهنگی و هنری

در تهران کوچه‌ای را به نام صمد بهرنگی کردند

یکشنبه ۳۰ خرداد شورای شهر تهران تصویب کرد که کوچه‌هایی به نام صمد بهرنگی، مهدی آذریزدی، هوشنگ مرادی کرمانی و همچنین جبار باغچه‌بان در حوالی خیابان حجاب نامیده شود. کیهان شریعتمداری معترض شد.

ادامه مطلب »