شرح حال نویسی

رویدادهای فرهنگی و هنری

علی اصغر شیرزادی: خاستگاه رمان، رهایی است

آیا هر چیزی که با یک زبان به ظاهر داستانی به عنوان داستان زندگی یا حسب حال و خاطرات و خطرات به خورد ما می‌دهند یک اثر ادبی است؟ علی اصغر شیرزادی، نویسنده درباره تفاوت شرح‌حال نویسی با داستان‌نویسی می‌گوید: خاستگاه رمان، رهایی است و به زندگی یک فرد محدود نیست.

ادامه مطلب »