سعید حدادیان

رویدادهای فرهنگی و هنری

صفحه اینستاگرام کدکنی: استاد هنگام تشریح ماجرای عاشورا متأثر شد و گریست اما برخلاف ادعای حدادیان کلاس را ترک نکرد

سعید حدادیان، مداح درباری که اخیراً اعلام شد قرار است در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد استاد ادبیات پایداری شود در گفت‌وگویی

ادامه مطلب »