روز مبارزه با سانسور

رویدادهای فرهنگی و هنری

کانون نویسندگان ایران: گرامی باد سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور تا واپسین دم!

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور اعلام کرد که سال‌هاست «خواست حذف سانسور از حوزه‌ ادبیات و هنر فراتر رفته و، به گواه اعتراض‌هایی که با شعار “زن زندگی آزادی”‌ پا گرفت، به خواستی عمومی بدل شده است.»

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

کانون نویسندگان ایران: سانسور، اثر مستقیم بر نان و جان مردم دارد

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور تاکید کرده است که سانسور تنها به حرفه و زندگی نویسنده و هنرمند محدود نیست، بلکه بر فرهنگ جامعه و جوانب مختلف زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد و مردم بیش از پیش به این نتیجه رسیده‌اند که سانسور، اثر مستقیم بر نان و جان آنها دارد.

ادامه مطلب »