دانیلا دانتس

رویدادهای فرهنگی و هنری

نشست ادبی محمود دولت‌آبادی با سه نویسنده آلمانی‌زبان در تهران

آنچه که در این نشست مطرح نشد، مهم‌ترین چالش‌های جامعه مدنی ایران و مسأله دادخواهی و بحران معیشتی مردم ایران، در دوران تحریم‌های اقتصادی، فروپاشی اعتماد اجتماعی و اعمال سانسور و فترت فرهنگی در سال‌های اخیر بود. یک نشست ادبی در حد یک دورهمی.

ادامه مطلب »