جنگ اصفهان

رویدادهای فرهنگی و هنری

امیر حسین افراسیابی از بازماندگان جنگ اصفهان درگذشت

امیر حسین افراسیابی: شاعر وطن ندارد. من خانه‌ای دارم که خانه‌ی من نیست. اروپا که خانه‌ی من نیست، اینجا هم خانه ندارم. دورافتاده‌ام. خانه‌ای که نتوانی در آن به‌راحتی نفس بکشی، ارتباط برقرار کنی، که خانه نشد. خانه را می‌شود تعمیم داد به کل وطن. به‌‌راستی وطن من کجاست؟

ادامه مطلب »