جشنواره فیلم کن

رویدادهای فرهنگی و هنری

برای نخستین بار رقابت شش کارگردان زن در جشنواره فیلم کن بر سر نخل طلایی

جشنواره فیلم کن همواره در سال‌های اخیر با این انتقاد مواجه بود که از فیلمسازان زن غفلت می‌کند. تی‌یری فرمو اعلام کرد که این بار شش کارگردان زن در بخش اصلی حضور دارند.

ادامه مطلب »