بیانیه ناشران تبعیدی

رویدادهای فرهنگی و هنری

بیانیه ناشران ایرانی در تبعید در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»

ناشران تبعیدی: بر نویسندگان و ناشران ایرانی است که به هر وسیله‌ای که می‌توانند خودسانسوری و سانسور را نادیده بگیرند و در کنار دفاع از جنبش آزادی‌خواهانه زنان و مردان ایران، به عادی سازی نشر بدون ممیزی و مجوز یاری رسانند.

ادامه مطلب »