به روایت مردگان

رویدادهای فرهنگی و هنری

تلاش آرش دبستانی برای فردیت بخشیدن به شخصیت‌ها از طریق ایجاد لحن در مجموعه داستان «به روایت مردگان»

آرش دبستانی در مصاحبه با فرشته نزاکتی (رادیو زمانه) می‌گوید: مجموعه داستان او با اول شخص جمع آغاز می‌شود که بعد به تدریج در داستان‌های بعدی «ما» به «من»‌های متکثر بدل شود. در این میان «لحن» ایجاد تکثر می‌کند.

ادامه مطلب »