انوشیروان روحانی

رویدادهای فرهنگی و هنری

 کنسرت موفق همایون شجریان و انوشیروان روحانی در کانادا

وزیر ارشاد اسلامی به جای آنکه به فکر حل مشکلات پیچیده هنرمندان موسیقی در ایران باشد، چشم به صحنه‌های مجلل و موفقیت‌های هنرمندان تبعیدی و یا رانده از ایران دوخته است. کنسرت موفق همایون شجریان وانوشیروان روحانی یک نمونه دیگر از این موفقیت‌هاست.

ادامه مطلب »