اشعار منصور اوجی

رویدادهای فرهنگی و هنری

فقدانی بزرگ برای شیراز و ایران: منصور اوجی، شاعر دلتنگی‌های ما درگذشت

به گفته احمد رضا احمدی اشعار اوجی، ساده، سهل و ممتنع، روشن، زلال و شفاف، و این همه را وامدار سعدی است. تصویرسازی‌های بدیع یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار اوست.

ادامه مطلب »