بهمن ۲۹, ۱۴۰۲

بانگ - نوا

احمد بارکی‌زاده: طراحی «رستم»

در مکاتب مختلف نگارگری و نقوش کاشی‌کاری ظاهر رستم به شکل‌های مختلفی ترسیم شده. احمد بارکی‌زاده، نقاش معاصر هم تصور خودش از رستم را روی کاغذد آورده است. او در این ویدیو فرآینده چهره‌نگاری از رستم را شرح می‌دهد:  

ادامه مطلب »