آبان ۱۴, ۱۴۰۱

رویدادهای فرهنگی و هنری

کوشیار پارسی- «زن زندگی آزادی»: تاریخ بی‌صدا نیست

تاریخ بی صدا نیست و نخواهد بود. با همه‌ی کشتار، شکنجه، زندانی کردن و دروغ جنایت‌کاران، تاریخ انسانی به سکوت تن درنخواهد داد. با همه‌ی فریب برای گیج و گنگ کردن نسل‌ها، ساعت زمان پیش می‌رود و جنایت‌کار شرمسار تاریخ خواهد بود.

ادامه مطلب »
از ما

ناصح کامگاری: در تب و تاب کابل

  به خیابان دانشگاه رسیدم. انبوهی از مردم در پیاده‌رو ایستاده بودند و از پشت نرده‌های دانشگاه دست در دست دانشجویان نهاده بودند. از بلندگو صدای سرودخوانی می‌آمد. یک‌باره صدای شلیک برخاست.

ادامه مطلب »