مهر ۱۸, ۱۴۰۱

رویدادهای فرهنگی و هنری

کنسرت داریوش در لندن به دلیل «تهدید به بمب‌گذاری» لغو شد، تماشاگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند

داریوش اقبالی پس از ترک سالن کنسرت و اجرای ناتمام خود در ویدیویی از پلیس لندن انتقاد و پلیس را به عدم انجام وظیفه خود در تامین امنیت تماشاگران متهم کرد.

ادامه مطلب »
از ما

معصومه ضیائی: آینه‌ی دق

نگاهش رفت روی شیشه‌های عطرِ. سر یکی را برداشت. بوی یاس در اتاق پیچید. شیشه‌ی عطر را بویید و در آینه جلوی نور گرفت. مادرش یک عمر گفته بود: خوردوخوراک به میل خودت، لباست به طبع مردم! از شکل خودش و روپوش تنش بدش آمد.

ادامه مطلب »