اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

رویدادهای فرهنگی و هنری

نشر نوگام برگزار می‌کند: مسابقه داستان‌نویسی «ایران، جانِ ماست»

نشر نوگام با انتشار اطلاعیه‌ای از همگان دعوت کرده داستان‌هایشان از چهارگوشه ایران، اعم از شهر و روستا را بنویسند با این هدف و امید که صداهای شنیده نشده شنیده شوند و آنچه را که به ما گفته‌اند فراموشش کنیم، به یاد آوریم.

ادامه مطلب »