اسفند ۲۹, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران: «باشد که نوروز و نسیم بهاری بر جان‌های ما همان گونه وزیدن گیرد که بر زمین سرمازده و طبیعت بی‌جان؛ تا باردیگر همچون سبزه از خاک سر برآریم و، همچون درخت بشکوفیم و، همچون پرندگان خوش‌آواز، سرود شادمانی و آزادی سر دهیم.»

ادامه مطلب »