شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

نمود تجربه شخصی در داستان‌نویسی – امیلیا نظری: امکان‌های نامحدودی در برخورد با یک تجربه وجود دارد

نمود تجربه‌های خاص در اکثر نوشته‌هایم از بیان یک اتقاق واقعی آغاز می‌شود و کم کم به مکانی خیالی می‌رسد. این مکان خیالی حقیقتی اضطراب‌آور است که زیر واقعیتی به ظاهر آرام مخفی‌ست.

ادامه مطلب »