راضیه مهدی‌زاده: زرد یا سبز؟

نویسنده‌ی واقعی کیست؟ تفاوت ادبیات زرد و ادبیات سبز در چیست؟ مرز میان ادبیات عامه‌پسند یا ادبیات جدی کجاست؟   زرد یا سبز؟ – فلانی هم نویسنده است؟  – هرچه اثر ادامه مطلب

ارسال شده در :

راضیه مهدی‌زاده: جن‌زده یا روشنفکر؟

  جن‌زده یا روشنفکر؟ روز عکاس است و عکاس‌های واقعی حرص می‌خورند از اینکه هر کس دوربین عکاسی دارد خودش را عکاس می‌نامند. روز قلم است و نویسنده‌های واقعی از دیدن ادامه مطلب

ارسال شده در :

راضیه مهدی‌زاده: حرفه: جن‌زده- افسرده یا سرخوش؟

افسرده یا سرخوش؟ «من افسرده‌ام.» این جمله‌ای‌ست که بعد از چهار ماه خانه نشینی و قرنطنیه، در یکی از گروه‌های تلگرام می‌نویسم. (گروهی که بیشتر، تشکیل شده از آشنایان تا ادامه مطلب

ارسال شده در :