آبان ۱۰, ۱۴۰۲

رویدادهای فرهنگی و هنری

استعفای سارا احسان از انجمن قلم آلمان در اعتراض به کشتار روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان غزه – متن استعفانامه به ترجمه سپیده جدیری

ترجمه‌ی متن کامل نامه‌ی استعفای اعتراضی سارا احسان خطاب به هیئت مدیره‌ی انجمن قلم آلمان را به همراه فهرست روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندانی که تا این لحظه در غزه کشته شده‌اند می‌خوانید.

ادامه مطلب »